Klikkertrening

Alt utstyr du trenger for å drive klikkertrening med din hund. For å lære mer om klikkertrening anbefaler vi å ta kontakt med en hundeskole som driver med positiv hundetrening eller lese bøker fra Canis eller Karen Pryor som er av pionerer innen positiv hundetrening.