druer

Kan hunder spise druer?

I følge Felleskatalogen er inntak av druer potensielt alvorlige for hunder. Laveste mengde druer som har gitt nyresvikt er 19,6 g/kg. Det vil si, druer er giftige for hunder. Bør aldri gis en hund.

Viktig

Ikke gi din hund druer!

Symptomer på drue-forgiftning hos hunder

  • Tap av matlyst
  • Uvanlig rolig/slapphet
  • Oppkast og/eller diare
  • Magesmerter
  • Dehydrering
  • Økt trøsthet og/eller urinproduksjon
  • Nyresvikt (kan være fatalt)

Kilder