Trenger hunder egentlig å pusse tennene hver dag?

En påstand man ofte hører er at hunder må pusse tennene hver dag for å opprettholde god tannhelse, men er det riktig? Er det ikke da litt rart at problemet ser ut til å være mye mer alvorlig hos tamme dyr og at tannhelse har blitt det største helseproblemet etter introduksjon av moderne hundemat? Dette skal jeg prøve å få et svar på.

Tannhelse er blitt et stort problem for hunder

Over 80% av hunder har dårlig tannhelse. Tannhelse er det største helseproblemet hos hunder.

Ifølge Dr. Ian Billinghurst så var ikke tannhelse et problem i Australia på 70-tallet, selv om det var et stort problem i USA. Dette synes han var rart og begynte å forske på hva årsaken kunne være. Forklaringen ga han i boken Give Your Dog a Bone. Han forklarer at moderne hundemat gir tannhelse-problemer. Årsaken til at de ikke hadde de samme problemene i Australia var fordi der fikk hunder rester og rå kjøttrike bein.

Gir moderne hundemat tannhelseproblemer?

Vi definerer moderne hundemat som tørrfor og bløtfor. Det virker som det er en sammenheng mellom moderne hundemat og tannhelseproblemer.

Hovedårsaken til at moderne hundemat gir tannproblemer er at tennene ikke blir renset av tyggemotstand, riving og gnaging som renser tennene naturlig.

Et annet poeng er innholdet i maten. Det er en annen diskusjon og alt for omfattende tema, så det holder jeg utenfor tannhelse-artikkelen, da kosthold påvirker mye mer enn tannhelse.

For mer informasjon se boken Give Your Dog a Bone.

Råd fra veterinærer, tannbørste-produsenter og Mattilsynet

Dette er en annonse jeg kom over i et hundemagasin, og er inspirasjonen til problemstillingen til denne artikkelen.

Mattilsynet har en lignende anbefaling:

“Friske tenner og tannkjøtt er viktig for hundens velvære. Brukne tenner, betennelser, tannstein eller problemer med tannkjøttet er smertefullt og må behandles. Puss hundens tenner regelmessig med en myk tannbørste og hundetannkrem, det forebygger tannstein
og tannkjøttproblemer.” – Veiledning om hold av hund, Mattilsynet.

Det ser ut til at veterinærer og andre helsemyndigheter anbefaler tannpuss og sjeldent nevner bein som forebyggende tiltak.

Dyr som lever i naturen har ikke tannbørster

“Det at det er lite tannstein hos ulver sammenlignet med hund, har nok delvis årsak i at de spiser mer bein og at ulver ikke blir særlig gamle” sier Øystein Ahlstrøm ved NMBU til forskning.no

Dr. Rosenhagen som jobber ved University of Illinois Wildlife Medical Clinic sier at “ Wild animals usually eat the balanced diets that they evolved to eat, so the food-related dental conditions seen in pets are rare for wildlife. We certainly see some tartar and gingivitis, but the bottom line is, if a wild animal has severe dental disease and can’t eat, it’s not going to live.”

Med andre ord, dersom dyr i naturen trengte å pusse tennene hver dag med tannbørste, ville de dødd ut. 

Mye tyder på at problemene som oppstår er som følge av bruksskader ved at dyrene tygger på harde bein og andre ting som kan skade tennene.

Her skulle jeg gjerne hatt flere studier, men jeg føler meg likevel trygg på at det finnes tilstrekkelig med bevis for at ville dyr ikke har samme tannhelseproblemer som tamme dyr.

Hva sier forskningen?

En interessant studie gjengitt på forskning.no, viser at introduksjon av bein ga redusert tannstein på kun 3 dager. Etter 12 dager var effekten 70-80% reduksjon. De observerte at på de bakerste tennene var det vanskelig å få fjernet tannsteinen. Det tilsier at her kan det være behov for tannpuss med jevne mellomrom. I følge artikkelen kom tannstein-problemet tilbake etter cirka 7 måneder når de kun fikk tørrfor.

I studien brukes margbein og de observerte ikke skader på tennene. Etter tips fra folk som råforer, er disse beinene ikke ideelle da de er for harde og kan gi skader på tennene. De anbefaler derfor at man unngår vektbærende bein. Dette har jeg ingen vitenskapelige kilder på, men så vidt jeg vet mister man ikke noen effekt av å unngå vektbærende bein. Så derfor bruker jeg føre var-prinsippet og unngår vektbærende bein som margbein.

Dr Tom Lonsdale har utført et eksperiment hvor hunder som har spist en diett med rå kjøttrike bein blir satt på tørrfor i 17 dager. De har i utgangspunktet god helse og perfekte tenner. I løpet av kort tid ser man tydelig effekten av tørrforet på tannhelsen. Du kan se mer om eksperimentet på YouTube.

Man bør alltid gi rå bein, da behandlende og kokte bein kan sprekke og føre til at hunden får i seg farlige beinsplinter. Ha i bakhodet at for harde bein, gevir og lignende kan skade tennene. Alternativt kan man kjøpe naturlige tyggeprodukter. Sjekk innholdsdeklarasjonen nøye. Og se opp for produkter som ikke er norske. Vær særlig på vakt etter produkter produsert i Kina.

Det finnes studier som viser at daglig bruk av tannbørste gir mindre bakterier, men er det nødvendig når man heller kan inkludere bein i kostholdet?

Hvorfor anbefaler ikke flere bein som forebyggende tiltak?

Jeg tror årsaken til at veterinærer ikke liker bein er fordi at de ser mange tilfeller av beinsplinter og andre gjenstander som har satt seg fast og skapt alvorlige problemer. De er enten ikke interessert i risikoen bein medfører eller at de rett og slett mener tannbørste er løsningen.

Bein er ikke like lønnsomt som tannbørster, tyggeleker og tyggesnacks. Jeg sier ikke at økonomi er hovedmotivasjon, men det kan være en faktor som spiller inn. Særlig for dyrebutikker som lever av å selge produkter.

Bein er ikke risikofritt. Man kan knekke tenner og sette fast biter i halsen. Risikoen øker ved bruk av feil bein. Noen er kanskje også redde for bakterier i rått kjøtt.

Når det er sagt, så er fordelene med bein som en del av kostholdet så overveldende store at risiko og økonomiske motiver ikke bør overgå hundens helse.

Oppsummering

Jeg mener det er godt dokumentert at bein kan ha en positiv effekt på tannhelse. Studier viser også at noen tenner kan trenge tannpuss. Derfor kan periodevis kontroll med tannbørste være lurt. 

Bein har dessuten flere positive fordeler for hunden. Det gir underholdning, aktivisering og gjør at hunden får brukt kjevemusklene. Daglig tannpuss er ikke naturlig eller morsomt for hverken hund eller eier. Og som vist her, er det unødvendig.

Tips til bedre tannhelse for hunder

Gi rå bein og naturtygg

Gi rå bein eller naturlige tygge-produkter som oksemuskel, det er naturens tannbørste. Observer når hunden din spiser. Ikke gi det uten tilsyn.

Ikke gi vektbærende eller kokte bein

De kan være farlige og skade tennene. Bruk derfor rå bein som ikke er for harde eller naturtygg.

Få tennene undersøkt jevnlig av en veterinær

Hunder kan ha mange tannproblemer som er vanskelig å oppdage uten profesjonell hjelp.

Undersøk tennene jevnlig selv

Se etter brune/gule tenner. Bruk en tannbørste til rense bort flekker.

NB: Jeg er ikke veterinær. Dette må ikke regnes som medisinske råd. Har du mistanke om tannhelse-problemer kontakt din veterinær.